Dotácie

 Home / Dotácie
Ak uvažujete nad čerpaním dotácií pre obnoviteťne zdroje energie, doporučujeme nasledovné :

Ak máte záujem produkovať vlastnú elektrickú energiu za účelom vlastnej spotreby, zaujímajte sa o dotácie na fotovoltické zdroje.

Ponuku fotovoltických zdrojov nájdete na www.energiaslnka.sk/fotovoltaika

Ak máte záujem o solárny ohrev teplej úžitkovej vody alebo solárne dokurovanie, zaujímajte sa o dotácie pre solárne kolektory.

Ponuku nájdte na www.energiaslnka.sk/solarne-kolektory

Ak máte záujem o vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody pomocou tepelného čerpadla, zaujímajte sa o dotácie na tepelné čerpadlá.

Ponuku nájdete na www.energiaslnka.sk/tepelne-cerpadla

Prosím venujte čas Všeobecným podmienkam na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

 •   P.U.R.E., s.r.o.
  “Priceless Unlimited Renewable Energy”
  Bellova 6314/25, 831 01 BRATISLAVA
 •   GSM : 0910 40 44 40
  predaj solárnych technógií
 •   Tel. : 02 / 207 409 22
  všeobecné informácie

O nás

Modernými a spoľahlivými technológiami získavať energiu z hviezdy, ktorej patrí 99,98 % z celkovej hmotnosti našej slnečnej sústavy to je radosť, poslanie a vášeň zároveň. Zachytávaním slnečných fotónov vo fotovoltických poliach a ich premenou na striedavý prúd spoľahlivo produkujeme čistú elektrinu pre mnohých našich zákazníkov na celom svete. Tepelnými čerpadlami efektívne produkujeme teplo, alebo chlad pre dokonalý pocit pohody vo vašich objektoch.

Galéria