Fotovoltaika

Elektrina zo slnka
 Home / Fotovoltaika
On-grid

Zdroje za účelom vlastnej spotreby, bez batérii

  Otvoriť viac...
Hybridné synchrónne zdroje

Zdroje za účelom vlastnej spotreby, s batériami

  Otvoriť viac...
Off-grid

Zdroje pre objekty bez elektrifikácie

  Otvoriť viac...
Fuel-save

Úspora paliva pre siete generátormi

  Otvoriť viac...

Kompletné riešenie vrátane administratívy, inštalácie a uvedenia zdroja do prevádzky

Slnko je nekonečnou zásobárňou energie, ktorá je zadarmo a zároveň je jediným zdrojom pre výrobu elektrickej energie pomocou fotovoltických panelov. Fotovoltické systémy sú bezpečné a vysoko spoľahlivé. Odhadovaná životnosť fotovoltických panelov je 30 rokov.

Využívaním slnečnej energie prostredníctvom fotovoltického systému, môžu ľudia znížiť svoju uhlíkovú stopu a zvýšiť ich energetickú nezávislosť.

Fotovoltické systémy možno inštalovať na strechy a fasády budov, nevznikajú tak žiadne nároky na využitie pôdy. Fotovoltické zdroje tak zefektívňujú využitie už jestvujúcich stavebných konštrukcií.

Vzhľadom k tomu, že slnko svieti na celej našej zemeguli, môže byť fotovoltická elektráreň umiestnená takmer kdekoľvek. Fotovoltická elektráreň neprodukuje žiaden hluk, škodlivé emisie alebo znečisťujúce plyny a dokonca aktívne prispieva k zníženiu nepriaznivých aspektov globálneho otepľovania.

Fotovoltické systémy redukujú emisie skleníkových plynov a ponúkajú vynikajúce šance efektívneho zúročenia investície.

 •   P.U.R.E., s.r.o.
  “Priceless Unlimited Renewable Energy”
  Bellova 6314/25, 831 01 BRATISLAVA
 •   GSM : 0910 40 44 40
  predaj solárnych technógií
 •   Tel. : 02 / 207 409 22
  všeobecné informácie

O nás

Modernými a spoľahlivými technológiami získavať energiu z hviezdy, ktorej patrí 99,98 % z celkovej hmotnosti našej slnečnej sústavy to je radosť, poslanie a vášeň zároveň. Zachytávaním slnečných fotónov vo fotovoltických poliach a ich premenou na striedavý prúd spoľahlivo produkujeme čistú elektrinu pre mnohých našich zákazníkov na celom svete. Tepelnými čerpadlami efektívne produkujeme teplo, alebo chlad pre dokonalý pocit pohody vo vašich objektoch.

Galéria