O nás

 Home / O nás
Zachytávaním slnečných fotónov vo fotovoltických poliach a ich premenou na striedavý prúd spoľahlivo produkujeme čistú elektrinu pre mnohých našich zákazníkov na celom svete. Tepelnými čerpadlami efektívne produkujeme teplo, alebo chlad pre dokonalý pocit pohody vo vašich objektoch.
Pre nás to nie je práca, ale radosť, hobby a silná vášeň zároveň.

Ing. Dušan Sirotka, konateľ

Solárne technológie každoročne vystavujeme:

 • SOLAR MIDDLE EAST, UAE, Dubaj od 2. do 4. Marca 2015
 • CONECO, Bratislava od 25. do 28. Marca 2015
 • SAUDI POWER, Saudská Arábia, Ryiadh od 11. do 13. Mája 2015

Náš odborný tím:

ing. Dušan Sirotka

 • Samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Absolvent FEI STU odbor mikroelektronika, absolvent KACO new Energy GmbH akadémie, SMA Solar Offgrid akadémie
 • Odborné poradenstvo pre solárne systémy fotovoltické a termické, cenové ponuky, návrh technologických riešení
 • Poradca Úradu vlády SR pre obnoviteľné zdroje energie od r. 2012
 • Certifikovaný inštalatér fotovoltických zdrojov a solárnych kolektorov na Minsterstva hospodárstva Slovenskej Republiky
 • Slovenská asociácia malých podnikov, riaditeľ sekcie pre obnoviteľné zdroje energie
 • Špecialista pre fotovoltické zdroje Fuel Save pre oblasti Afriky a Perzského zálivu - go-pure.eu

Boris Hosťovecký

 • Technický špecialista
 • Absolvent strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
 • samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • montáže vyhradených technických zariadení, fotovoltických zdrojov, tepelných čerpadiel, atď.
 • Uvádzanie technických zariadení do trvalej prevádzky.

Martin Dubaj

 • Technický špecialista
 • Absolvent strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
 • samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • montáže vyhradených technických zariadení, fotovoltických zdrojov, tepelných čerpadiel, atď.
 • Uvádzanie technických zariadení do trvalej prevádzky.

Melisa Sirotková

 • Asistentka konateľa
 • Absolvent bakalárskeho štúdia na FEI STU v odbore elektro energetika
 • Študent inžinierskeho štúdia na FEI STU v odbore elektro energetika

a ďalší...

 •   P.U.R.E., s.r.o.
  “Priceless Unlimited Renewable Energy”
  Bellova 6314/25, 831 01 BRATISLAVA
 •   GSM : 0910 40 44 40
  predaj solárnych technógií
 •   Tel. : 02 / 207 409 22
  všeobecné informácie

O nás

Modernými a spoľahlivými technológiami získavať energiu z hviezdy, ktorej patrí 99,98 % z celkovej hmotnosti našej slnečnej sústavy to je radosť, poslanie a vášeň zároveň. Zachytávaním slnečných fotónov vo fotovoltických poliach a ich premenou na striedavý prúd spoľahlivo produkujeme čistú elektrinu pre mnohých našich zákazníkov na celom svete. Tepelnými čerpadlami efektívne produkujeme teplo, alebo chlad pre dokonalý pocit pohody vo vašich objektoch.

Galéria