Solárny ohrev vody

Teplá voda zo slnka
 Home / Solárny ohrev vody
Solárne systémy na ohrev vody zn. Energiaslnka a Viessmann sa vyznačujú špičkovou kvalitou a najčastejšie sa používajú na ohrev úžitkovej vody.

Je možné ich využiť aj na podporu vykurovania, takéto využitie je najefektívnejšie pre budovy, ktoré využívajú nízkoteplotné vykurovacie sústavy a sú kvalitne zateplené, t.j. ich tepelné straty sú na úrovni nízkoenergetických stavieb. V našich klimatických podmienkach je kombinácia s ďalším zdrojom tepla nevyhnutná, či už sa jedná o klasický plynový kotol, elektrický ohrev, kotol na tuhé palivo, alebo najefektívnejšie tepelné čerpadlo. Vo všeobecnosti slnečné kolektory pokryjú 60 – 80 % ročnej spotreby teplej vody v domácnosti, najviac v lete, v prechodnom období a v zime zabezpečia jej predohrev.

Okrem sektoru bytovej výstavby a rodinných domov, ďalšiu potenciálnu sféru aplikácie solárnych kolektorov Energiaslnka a Viessmann predstavujú objekty občianskej vybavenosti ako nemocnice, sanatóriá, školy, hotely, tiež ohrev bazénov, drobné prevádzkarne služieb, reštaurácie, poľnohospodárske podniky a priemysel.

Slnečné kolektory sú len jednou z častí solárnych systémov. Kompletný štandardný solárny systém na ohrev vody sa skladá z nasledovných komponentov:

 • slnečné kolektory trubicové, alebo ploché s upevňovacími konštrukciami pre daný typ strechy
 • solárny vlnovec = spojovacie potrubie zásobník - strecha, s káblom pre solárne čidlo s izoláciou
 • zásobník teplej vody s 1, alebo 2 výmenníkmi tepla, popr. elektrickou špirálou
 • solárna pracovná stanica = obehové čerpadlo s armatúrami, tlakomer, teplomer, poistný ventil
 • riadiaca solárna elektronika zobrazujúca teploty, stav systému najlepšie s grafickým displejom
 • solárna expanzná nádoba o dostatočnom objememe
 • teplonosná kvapalina (nemrznúca zmes)

Solárny systém na ohrev vody aktívne využíva slnečnú energiu a transformuje ju na teplo s účinnosťou až 60%. Solárne kolektory, spojovacie potrubie (solárny vlnovec) a tepelný spotrebič tvoria základ solárneho systému. Pod spotrebičom rozumieme zásobník na teplú vodu, bazén, vykurovací systém alebo iný odber tepelnej energie.

K samostatnej premene energie slnečného žiarenia na teplo slúžia solárne kolektory napr. vysoko účinné vákuové trubicové solárne kolektory zn. Energiaslnka a Viessmann, ktorých základom je 3 - násobný absorbér zachytávajúci slnečné žiarenie. Teplo sa prostredníctvom teplonosnej kvapaliny (nemrznúca zmes) odvádza cez solárny vlnovec do zásobníka teplej vody, alebo iného spotrebiča. Doplnkový zdroj tepla (el. špirála, kotol, tepelné čerpadlo) dohrieva vodu počas zamračených dní na požadovanú teplotu. Riadiaca solárna elektronika Energiaslnka a Viessmann zabezpečuje automatickú prevádzku, spína obehové čerpadlo, doplnkový zdroj tepla, prípadne optimalizuje prietok teplonosnej kvapaliny. Expanzná nádoba spoľahlivo udržuje rovnomerný tlak v systéme.

Vákuové trubicové slnečné kolektory Energiaslnka a Viessmann využívajú ako tepelnú izoláciu vákuum, vytvorené medzi dvoma sklenenými trubicami. Na vnútornej trubici je nanesená vysoko selektívna absorbčná vrstva. Získané tepla sa odvádza špeciálnymi hliníkovými lamelami do medených trubiek, ktoré odovzdávajú teplo do zberača v hornej časti kolektorov.

Tepelné straty v solárnych kolektoroch Energiaslnka a Viessmann sú vďaka tomu veľmi nízke a kolektory môžu získavať teplo i pri veľmi slabom slnečnom žiarení (slnko za mrakom – difúzne žiarenie), alebo pri extrémne nízkych teplotách okolitého vzduchu.

V solárnych kolektoroch zn. Energiaslnka a Viessmann sa používa špičková technológia vytvorenia vákua. Trubice sú tvorené dvoma sklenenými trubkami, medzi ktorými je stabilné vákuum. Konce trubiek sú zatavené do seba, takže stabilita vákua je dlhodobo garantovaná. Absorbér kolektora je teda obklopený vákuom, ktoré je ideálnou izoláciou a minimalizuje tepelné straty rovnako, ako je tomu napr. pri efekte termosky. Vďaka tomu sa aj minimálne tepelné zisky za nepriaznivého počasia nestrácajú a ohrievajú solárnu kvapalinu v kolektore.

Absorbčná plocha trubicového kolektoru, ktorá dopadajúce žiarenie transformuje na teplo je valcovitého tvaru.

Z toho plynie niekoľko podstatných výhod :

 • solárne vákuové trubicové kolektory predstavujú približne rovnakú plochu pre dopadajúce slnečné žiarenie počas celého dňa, od rána do večera
 • výkon solárnych vákuových trubicových kolektorov je veľmi stabilný počas letných dní a nedochádza k nežiadúcemu prehriatiu systému v lete
 • valcová absorbčná plocha umožňuje výhodne získať teplo z nepriameho difúzneho slnečného žiarenia. Vďaka tomu majú solárne trubicové kolektory Energiaslnka a Viessmann značné tepelné zisky aj počas nepriaznivého počasia

Ponúkame solárne sady:

 •   P.U.R.E., s.r.o.
  “Priceless Unlimited Renewable Energy”
  Bellova 6314/25, 831 01 BRATISLAVA
 •   GSM : 0910 40 44 40
  predaj solárnych technógií
 •   Tel. : 02 / 207 409 22
  všeobecné informácie

O nás

Modernými a spoľahlivými technológiami získavať energiu z hviezdy, ktorej patrí 99,98 % z celkovej hmotnosti našej slnečnej sústavy to je radosť, poslanie a vášeň zároveň. Zachytávaním slnečných fotónov vo fotovoltických poliach a ich premenou na striedavý prúd spoľahlivo produkujeme čistú elektrinu pre mnohých našich zákazníkov na celom svete. Tepelnými čerpadlami efektívne produkujeme teplo, alebo chlad pre dokonalý pocit pohody vo vašich objektoch.

Galéria