Fotovoltaika Hybridné synchrónne zdroje

Kompletné riešenie
 Home / Fotovoltaika / Hybridné synchrónne zdroje

Hybridné synchrónne zdroje
(s batériami)

Jedná sa o najmodernejší spôsob využitia elektriny zo slnka s najvyššou mierou vlastnej spotreby z výrobného zdroja. Hybridné synchrónne zdroje pracujú počas dňa ako on-gridové, večer a v noci dodávajú elektrinu do elektroinštalácie v objekte z batérií. V prípade výpadku elektriny v obmedzenom režime dodávajú elektrinu do objektu. Jedná sa o najmodernejšie zdroje ktorým patrí budúcnosť. Stabilizujú distribučnú sieť a zabezpečujú minimálny odber z distribučnej sústavy pre dané odberné miesto. Vlastník nakupuje po inštalácií zdroja od distribučnej spoločnosti len rozdielovú zložku elektriny.

Pre výrobcov sú k dispozícií dve možnosti podpory:

1. prípadné prebytky elektriny sú každoročne odpredávané distribučnej spoločnosti za cenu elektriny na straty (cenu stanovuje ÚRSO, pre r. 2015 = 44 EUR / MWh). Výrobca vystavuje faktúry distribučnej spoločnosti a nemá nárok na čerpanie jednorázovej dotácie na výstavbu zdroja z OP kvalita životného prostredia (SIEA).

2. Výrobca môže čerpať jednorázovú dotáciu na výstavbu zdroja z OP kvalita životného prostredia (SIEA), nemá nárok na odpredávanie elektriny distribučnej spoločnosti. Na Slovensku je inštalácia hybridných zdrojov legislatívne obmedzená (ÚRSO), v spolupráci s úradom Vlády a EC v Brusseli sa snažíme tento stav zmeniť.


Stav pripájania hybridných zdrojov k distribučným sieťam v SR (k Januáru 2016) je nasledovný:

1. ZSDIS (západoslovenská distribučná) umožňuje zákazníkom inštalovať len 1 fázovú hybridnú technológiu Xantrex, cenovú ponuku nájdete tu: http://energiaslnka.sk/komplenty-cennik

Podľa nášho názoru je táto technológia v pomere cena / výkon nevyhovujúca.

2. VSD (východoslovenská distribučná) umožňuje zákazníkom inštalovať o. i. 1 aj 3 fázovú hybridnú technológiu VONSCH, cenové ponuky nájdete tu: http://energiaslnka.sk/komplenty-cennik

Podľa nášho názoru je táto technológia v pomere cena / výkon na výbornej úrovni a inštalácie záujemcom doporučujeme.

2. SSE-D (stredoslovenská distribučná) umožňuje zákazníkom inštalovať o. i. 1 aj 3 fázovú hybridnú technológiu VONSCH, cenové ponuky nájdete tu: http://energiaslnka.sk/komplenty-cennik Hybridné zdroje pripojené k SSE-D musia počas výpadku distribučného napätia zabezpečovať odpojenie fotovoltických panelov a batérií od technológie.

Podľa nášho názoru je táto technológia v pomere cena / výkon na výbornej úrovni a inštalácie záujemcom doporučujeme.

 •   P.U.R.E., s.r.o.
  “Priceless Unlimited Renewable Energy”
  Bellova 6314/25, 831 01 BRATISLAVA
 •   GSM : 0910 40 44 40
  predaj solárnych technógií
 •   Tel. : 02 / 207 409 22
  všeobecné informácie

O nás

Modernými a spoľahlivými technológiami získavať energiu z hviezdy, ktorej patrí 99,98 % z celkovej hmotnosti našej slnečnej sústavy to je radosť, poslanie a vášeň zároveň. Zachytávaním slnečných fotónov vo fotovoltických poliach a ich premenou na striedavý prúd spoľahlivo produkujeme čistú elektrinu pre mnohých našich zákazníkov na celom svete. Tepelnými čerpadlami efektívne produkujeme teplo, alebo chlad pre dokonalý pocit pohody vo vašich objektoch.

Galéria