Fotovoltaika On-grid

Kompletné riešenie
 Home / Fotovoltaika / On-grid

Bez batérií pre elektrifikované objekty

Elektrická energia zo slnka je dodávaná do elektroinštalácie v objekte, aktuálny výkon závisí od množstva slnečných fotónov. Po inštalácií odberateľ odoberá z distribučnej sústavy už len rozdielovú zložku elektriny.

Elektrická energia sa neakumuluje napr. pre nočný odber.

Pre výrobcov sú k dispozícií dve možnosti podpory:

1. prípadné prebytky elektriny sú každoročne odpredávané distribučnej spoločnosti za cenu elektriny na straty (cenu stanovuje ÚRSO, pre r. 2015 = 44 EUR / MWh). Výrobca vystavuje faktúry distribučnej spoločnosti a nemá nárok na čerpanie jednorázovej dotácie na výstavbu zdroja z OP kvalita životného prostredia (SIEA).

2. Výrobca môže čerpať jednorázovú dotáciu na výstavbu zdroja z OP kvalita životného prostredia (SIEA), mená nárok na odpredávanie elektriny distribučnej spoločnosti

Tieto fotovoltické zdroje sú najrozšírenejšie z dôvodu jednoduchosti technickej realizácie a výhodnej ceny. Fotovoltické zdroje on-grid s meničmi KACO new Energy je možné po inštalácií zmeniť na hybridné zdroje (doplnenie o KACO Gridsave-eco, batérie a 2 digitálne elektromery).

 •   P.U.R.E., s.r.o.
  “Priceless Unlimited Renewable Energy”
  Bellova 6314/25, 831 01 BRATISLAVA
 •   GSM : 0910 40 44 40
  predaj solárnych technógií
 •   Tel. : 02 / 207 409 22
  všeobecné informácie

O nás

Modernými a spoľahlivými technológiami získavať energiu z hviezdy, ktorej patrí 99,98 % z celkovej hmotnosti našej slnečnej sústavy to je radosť, poslanie a vášeň zároveň. Zachytávaním slnečných fotónov vo fotovoltických poliach a ich premenou na striedavý prúd spoľahlivo produkujeme čistú elektrinu pre mnohých našich zákazníkov na celom svete. Tepelnými čerpadlami efektívne produkujeme teplo, alebo chlad pre dokonalý pocit pohody vo vašich objektoch.

Galéria